Styret i Balkeby består av styreleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Trond Glomnes Rudi
Styreleder
Holmboes gate 5 B
Mobil 917 20 614

Lisa Bocchetti

Mathias Emil Hager

Pål Winje

Randi Gaustad