Styret i Balkeby består av styreleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Trond Glomnes Rudi
Styreleder
Holmboes gate 5 B
Mobil 917 20 614

Marina Heyerdahl

Mathias Emil Hager

Bjørn Westanmo

Angelica Gjestrum