Det er usikkert om vi kan avholde generalforsamling og hvordan dette vil foregå (fysisk oppmøte, digitalt el.).

Fra valgkomitéen legges ut følgende info:
Balkeby trenger styrekandidater