Informasjon til nye beboere

Styret har laget et dokument som gir informasjon til nye beboere. Du finner oppdatert versjon ved å klikke her

Flytting av kjøkken og endring av planløsning

 

Retningslinjer for flytting av kjøkken og endring av planløsning finner du her (pdf-fil).

Husdyrhold

Hundeeiere må som kjent stadig lufte sine trofaste venner – eller er det hundene som lufter sine eiere? I Husordensreglenes pkt. 11 står det bl.a.: «Det er tillatt å holde en hund eller en katt», men at «lufting av dyr ikke er tillatt på Balkebys område, og at hund må føres i bånd innenfor området». Vi ønsker å håndheve dette overfor utenforstående, så la oss passe på at vi selv holder oss til reglementet. God tur!

Park og grilling

Bruken av engangsgrill er blitt svært populær i parker og hager. Med hensyn til grilling på Balkebys område, må dette skje på området der det er grus på bakken. Grilling på plenen er ikke tillatt! Vi har hyggelige hagemøbler til fri bruk, men vi ber om at de som flytter dem rundt på plenen, setter dem tilbake etter bruk.

Bilbruk

Parkering av bil ikke er tillatt på området, unntatt korte stopp i forbindelse med av- og påstigning eller av- og pålessing av varer. Området ved lekeplassen er kun for parkering for håndverkere når de utfører arbeid på Balkeby og da med lapp i vinduet med angivelse av nummer til mobiltelefon, samt i hvilken leilighet de arbeider i.

Nøkler

Nøkler til ytterdør og dører i fellesareal kan kjøpes ved henvendelse til vaktmesteren, Torstein Wolden.

Maling av vinduer

Beboere som trenger maling til vinduer kan henvende seg til vaktmesteren, Torstein Wolden.

Balkongskjermer

Balkebys farger er grønne og gråhvite striper. Balkongskjermer av tøy kan blant annet bestilles hos Norsol – www.norsol.no.

Balkongkasser

Balkongkasser kan kjøpes ved å henvende seg til Frogner Vaktmestertjenester, telefon: 22 60 39 01.

HMS-avvik

Varsling av HMS-avvik gjøres ved utfylling av skjema HMS-avvik (pdf-fil)