historie05

Peder Balke (1804-1887)

Balkeby er oppkalt etter maleren og den politiske reformatoren Peder Balke. Han ble født som Peder Andersen i 1804 under små kår på Helgøya i Ringsaker kommune. I 1820-årene oppholdt han seg på gården Veste Balke på Toten, gikk i malerlære og ble dekorasjonsmaler før han utdannet seg videre i Christiania, i Stockholm og i Dresden. Det var bøndene på Toten som betalte for utdanningen hans og han betalte tilbake med å dekorere gårder og to kirker på Toten. Han følte seg som en sønn av gården Balke og tok derfor navnet Peder Balke.

I årene 1830 – 50 foretok Peder Balke mange reiser i Norge og Europa. Han malte en rekke malerier, bl.a. på bestilling fra kong Karl Johan i Stockholm og franske kong Ludvig Filip, og utviklet seg stadig som kunst- og dekorasjonsmaler.

I tillegg til å male var Balke opptatt av sosiale spørsmål. Han var aktiv i thranitterbevegelsen fra 1850-årene og fremmet forslag om egen pensjonskasse for arbeidere overfor Stortinget 3 ganger, men uten resultat. I 1855 kjøpte han en løkkeeiendom nord for Bogstadveien avgrenset av Industrigata, Hammerstads gate og Schultz gate som han delte opp i små parseller og etablerte en ny bydel for arbeidsfolk, kjent som det første tilfelle av sosial boligbygging i Norge. Balke selv kalte stedet Kunstnerlund, men på folkemunne ble det kalt Balkeby. I 1879 ble Balkes eget hus og hele Balkeby ødelagt av brann.

Samtiden var mest opptatt av Peder Balke som politisk reformator og en mann med stort sosialt engasjement når han døde i 1887. Hans frapperende, nesten ekspressive malerstil ble ikke vurdert særlig høyt av samtidens kunstelite. Det var først i 1954 når en stor samling av hans bilder ble utstilt på Kunstnerens hus i Oslo at han begynte å bli allment anerkjent. Han er i dag representert i Nasjonalgalleriet med 14 bilder.
historie06Den nystartede boligkooperasjonen OBOS skulle i 1930-tallets Oslo avlaste Oslo kommune med bygging og drift av boliger, begrense spekulasjon og skaffe folk rimelig husvære. Et av de store prosjektene i denne tidlige fasen var Balkeby, altså et nytt og moderne Balkeby bygget i murstein.