Styret i Balkeby består av styreleder, nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Mathias Emil Hager

Styreleder

Holmboes gate 7 A

Mobil 976 05 538

Bjørn Westanmo

Nestleder

Industrigata 31 C

Mobil 915 35 667

Angelica Gjestrum

Holmboes gate 7 B

Mobil 977 29 357

Ane Simonsen

Holmboes gate 7 B

Mobil 977 27 118

Kathrine Sæbø

Dunkers gate 4 C

Mobil 909 82 946

Carl Martin Elmerskog

Holmboes gate 5 A

Mobil 926 51 652